hm-elektro.png
 
 
 

 70 19 83 00
24/7 vaktordning!

firmapost@hmelektro.no 
Vi er alltid på nett!

Valldal Fjordhotell

Ved utløpet av elva Valldøla finner du Valldal Fjordhotell. Hotellet ligger kun få meter fra fjorden og har en fantastisk utsikt mot fjord og fjell.

HM ELEKTRO AS har fullført prosjektering og utførelse av alle sterk- og svakstrømsarbeider her.

PROSJEKTER I ARBEID

Bølgen Atrium, Ålesund
b_lgenatrium.jpg

Prosjektet består av totalt 34 selveierleiligheter med størrelser fra 44 til 134 m2.

Hovedentreprenør er Peab/K.Nordang AS. Du kan lese mer om prosjektet her.

HM ELEKTRO AS har ansvaret for prosjektering og utførelse av alle sterk- og svakstrømsarbeider her.

 

Settefiskanlegg Steinsvik
settefiskanlegg1.png

Marine Harvest Norway AS er i gang med bygging av nytt settefiskanlegg i Steinsvik. Steinsvik ligger i Volda Kommune, innerst i Dalsfjorden.

Anlegget er delt i 2 bygningskropper på grunn av utformingen av tomten. På "nordtomten" har det vært et settefiskanlegg som nå er revet. Videre er det gjennomført utfylling i sjø samt oppfylling av området til foreskrevet nivå.

"Sørtomten" har tidligere vært landbruksareal, der matjorda er fjernet og oppfylling med stein er gjort. Det nye anlegget skal bygges som et resirkuleringsanlegg (RAS).

 HM Elektro AS utfører alle sterkstrøms og svakstrøms installasjoner i byggene.

Langevåg Barnehage
langev_gbhg.png

Ny bygg av Langevåg Barnehage. Denne skal stå klar til oppstart av nytt barnehageår, 01.08.2015.

Hovedentreprenør er Ålesund Bygg AS.

HM Elektro AS har ansvaret for prosjektering of utføreing av alle sterk- og svakstrømsarbeider her.

Ellingsøy flerbrukshall
460_ellingsoy1.jpg

Lønnheim Entreprenør AS bygger ny flerbrukshall for Ålesund kommune på Ellingsøya. Hallen bygges etter passiv-hus prinsippet med energieffektive løsninger. Innholdet er relativt tradisjonelt med 24x45m spileflate, 2 sett garderober, trimrom, sosialt rom, heisbar sceneløsning og tribuneanlegg for ca 200 tilskuere, og hallen vil også benyttet som forsamlingshus på Ellingsøya.

Ferdigstillelse Juni 2015.

Ålesund Trafikkstasjon

Dette er et påbygg til eksisterende bygg som ligger i Olsvika i Spjeklavik.
Bygget er et kontorbygg over 2 etasjer, samt kjelelr med garasjer og tekniske anlegg.

Hovedentreprenør er Ålesund Bygg AS, og arktiket er ART Arkitektser og Ingeniører AS.

HM ELEKTRO AS har ansvaret for prosjektering og utføring av alle sterk- og svakstrømsarbeider her.

Aktuelt
  EL-SJEKK Kontroll av elektrisk anlegg Elektriske årsak er på toppen av tabellen i brannårsaker i boliger iflg brannvernforening. Som boligeier er du ansvarlig for brannsikkerheten. Ved jevnlige elkontroller kan du gjøre mye for å redusere brannrisikoen. HM Elektro AS utfører el-sjekk/el-kontroll på både private boliger og bedrifter/ næringsbygg. El-sjekk er en kontroll av det elektriske anlegget i din bolig for å sikre at det er trygt å bruke – samt vurdere om det er en risiko for brann.Hva innebærer en el-sjekk? Det første vi gjør er å sjekke for varmegang i ledninger og sikringer. Vi måler også etter jordfeil, og om elektrisk utstyr som skal være jordet er tilkoblet jordete kontakter. I tillegg sjekker vi om det er jording i lamper og stikkontakter og at det er nok kurser i anlegget med tanke på fare for overbelastning. Vi tar også en del stikkprøver og sjekker tilkoblinger i stikkontakter, brytere, koblingspunkt og i lamper. Er det downlights i anlegget sjekker vi også disse da det har vært mye varmegang og branner pga feil montering og bruk. VI sjekker brannvarslingsanlegg, hvis du har den. Der vi eventuelt finner feil kommer vi med forslag på utbedringer. Du får rapport etter el-sjekk iflg NEK 405-2  Vi utfører EL-sjekk i bolig til fastpris: EL-sjekk av leiligheter kr 1 500,- inkl. mva EL-sjekk av enebolig der det er ett anlegg kr 2 250.- inkl. mva * Prisen er inkl. kjøring inntil 20 km. Ta kontakt om du ønsker el.kontroll i bedrifter/ næringsbygg

En del av Hareid Group

HM Elektro AS er en del av Hareid Group. Vi holder til i Langevåg og har over 20 ansatte som jobber innenfor bolig, industri og næring.

Målet er å holde alle oppdatert til enhver tid for å kunne levere det siste og det beste som finnes på markedet innen de forskjellige områder.

HAREIDGROUP.COM

firmapost@hmelektro.no 
Vi er alltid på nett!

 70 19 83 00
24/7 vaktordning!

Våre gode leverandører!